Odvolání souhlasu

*
*
*
*
*

Zákazník tímto odvolává souhlas, který udělil společnostem M Motors CZ s.r.o., IČ: 27192636, se sídlem Na Chodovci 2457/1, 141 00 Praha 4 a AB Motors CZ s.r.o., IČ: 17233399, se sídlem Na Chodovci 2457/1, 141 00 Praha 4 (dále jako „Správci“)

dle zvláštního právního předpisu, prostřednictvím elektronických prostředků komunikace, a to zejména formou e-mailu a SMS.

v rozsahu: jméno a příjmení, datum narození či IČ, bydliště či sídlo, e-mailová adresa, telefonní číslo, případně IP adresa, typ prohlížeče, typ operačního systému (dále jen „osobní údaje”), za účelem uskutečňování marketingových činností, které zahrnují marketingové a propagační činnosti, činnosti vytváření profilu a výzkumné aktivity, a to v rozsahu uvedeném v Informačním oznámení.

Odvolání souhlasu platí rovněž pro všechny další Správce z dealerské skupiny MG, kterým Zákazník souhlas udělil.

Zákazník bere na vědomí, že po odvolání výše uvedeného souhlasu nebudou jeho osobní údaje zpracovávány k účelu, pro který byl souhlas udělen. Osobní údaje Zákazníka uvedené v Informačním oznámením o zpracování osobních údajů však budou nadále zpracovávány pro účely uvedené v tomto Informačním oznámení, ke kterým mohou být osobní údaje zpracovávány i bez souhlasu.